Logo
 
Ban điều hành - cố vấn
Cập nhật: 17/08/2016
Lượt xem: 3.383
 
* Ban cố Vấn :
 • Anh Phạm Đình Đoàn: Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái, Nguyên Phó Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ VN, Nguyên Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ Hà Nội.
 • Anh Lê Vĩnh Sơn: Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hà, Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Việt Nam.
 • Anh Trần Anh Vương: Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội
 • Anh Trần Văn Toàn : Chủ tịch tập đoàn Otran, Chủ tịch CLB CEO trẻ Hà nội khóa 2.
* Thường trực , Ban điều hành CLB :
  • Anh Trần Đăng Nam - Chủ tịch CLB
  • Anh Trần Văn Minh  - Phó chủ tịch thường trực CLB.
  • Anh Nguyễn Bá Tưởng  - Phó chủ tịch CLB
  • Anh Nguyễn Khoa Bảo -  Phó Chủ tịch CLB
  • Chị Đoàn Thu Nga  - ủy viên BĐH
  • Anh Đinh Khắc  Tuấn  - ủy viên BĐH
  • Chị Lưu Thị Dung - Ủy viên BĐH
* Ban Thư ký CLB:
Ms : Nguyễn  Tuyết  Mai : Email :  mai.tuyet.nguyen@duocson.com  - Mobile : 0933666161
Mss : Nguyễn Tú Quyên :  Email: nguyentuquyen89@gmail.com  - Mobile : 0918841989

 

Các bài viết khác
Giới thiệu chung (4.383 lượt xem)
Hoạt động của câu lạc bộ (3.729 lượt xem)
uLR4DblAqn0 video418
Hành trình thiên nguyên kết nố...
Bản tin định kỳ
Đăng ký nhận bản tin định kỳ hàng ngày
Gửi đi
 • 17
 • 26
 • 9
 • 8
 • 7
 • 18
 • 16
 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 2
 • 13
 • 3
 • 4
 • 14
 • 5
 • 15
 • 6
 • 19
 • 21
 • 20
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
CEOHANOI.VN
Địa chỉ : Tầng 4 Trung tâm Phát triển khoa học, công nghệ và tài năng trẻ - Số 7 Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội.
Tel: 04. 39723 723 - Fax: 04. 39723 724.
Email: vp@hanoiba.org.vn
Website: www.ceohanoi.vn